język polski 30.01.2021 r.

112

1. Temat: Rozwijamy zdania.

  • budowa zdania, spójniki,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 111 oraz ćw. 6, 7 s. 112,
  • przykłady w zeszycie.

2. Temat: Rowerem przez dżunglę.

  • sylwetka podróżnika Kazimierza Nowaka,
  • tekst Polowanie na słonia podr. s. 111 – omówienie,  Pigmeje, plan wydarzeń,
  • zad. 1 i 2 s. 113 (podr.).

3. Temat: Pozdrowienia z podróży.

  • zdania pytające i oznajmujące, pozdrowienia z podróży, adresowanie pocztówki,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 113-115 (ustnie), ćw.  2 s. 116 (w zeszycie).

Praca domowa 

– ćw.  3 s. 117

Do zobaczenia 13 lutego.

Pozdrawiam!

Emilia