język polski 3.10.2020 r.

144

1. Temat: Palcem po mapie – wyjeżdżamy nad polskie morze.

  • sprawdzenie pracy domowej,
  • film edukacyjny o Morzu Bałtyckim – położenie, sąsiedzi przez morze, żegluga, rybołówstwo, plaże, bursztyny.

2.  Temat: Poznajemy króla mórz – Neptuna i księżniczkę Juratę.

  • przypomnienie co to jest legenda,
  • Legenda o królewnie Juracie podr. s. 27 – omówienie; postaci i zdarzenia, zadania do tekstu (podr. s. 28/29), przymiotniki określające morze; charakterystyka Neptuna i Juraty (notatka w zeszycie); czy kara była słuszna? jakie mogłyby być dalsze losy Juraty, gdyby nie kara Neptuna?

3. Temat: Rodzaje rzeczowników.

  • przypomnienie informacji o rzeczowniku, przykłady.
  • rodzaje rzeczowników: męski, żeński, nijaki.
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 21, ćw. s. 22, ćw. 2 s. 23, ćw. 3 s. 24, ćw. 4 s. 25 oraz ćw. 5 s. 26.

Praca domowa

– Napisz kilka zdań odpowiadając na pytanie: Gdyby nie było surowej kary Neptuna, jak mogłyby się potoczyć losy Juraty?

– ćw. 6 s. 26.

Pozdrawiam!

Emilia