Język polski 29.10.2022

88

Temat: Zaduszki.

  1. Różnice między Halloween a Zaduszkami.
  2. Rozmowa na temat pamięci o zmarłych i sposobach jej podtrzymywania.
  3. “Dla tych, którzy odeszli” wspólne czytanie, pod.s.57.

Temat: Przymiotnik.

  1. Poznanie najważniejszych wiadomości o przymiotniku.
  2. Ćwiczenia od 1 do 10a. Ćw. s. 30-44.

Temat: Stopniowanie przymiotników.

Ćwiczenia 1-3 s. 45-47 .

 

Praca domowa: Uwaga, Ci uczniowie, którzy nie skończyli ćwiczeń ze stron 30-44 o przymiotniku – proszę o wykonanie ich w domu.

 

Pozdrawiam G.Denert