Język polski 28.01.2023

81

Temat: Przypomnienie wiadomości o czasowniku.

Ćwiczenia s. 73 -79.

Temat: Przyjaciel Wojtek.

  1. Poznanie historii Wojtka, misia-żołnierza, który towarzyszył polskiej armii w czasie II wojny światowej.
  2. Wspólne czytanie opowiadania “Przyjaciel Wojtek”, pod. s.129.
  3. Praca z tekstem pod.s. 130 – 131.

Pozdrawiam G. Denert