język polski 27.02.2021 r.

84

1. Temat: Magiczne słowa.

  • rozmowa na temat dobrego wychowania, kultury i dobrych manier; magiczne słowa (notatka w zeszycie), w jaki sposób okazujemy innym szacunek?, zwroty grzecznościowe,
  • odegranie scenek sytuacyjnych: używanie trzech magicznych słów,
  • tekst Magiczne słowa podr. s. 125 – omówienie, przypomnienie co to jest bajka, morał płynący z utworu,
  • zabawa w kręgu: … dziękuję Ci za to, że…, … przepraszam Cię za to, że…, … proszę Cię o to, byś…
  • zad. 1 s. 127 (podr.) – ustnie,
  • karta pracy (krótki tekst o kulturze, uzupełnienie luk).

2. Temat: Reguły pisowni u.

  • na początku wyrazu, u na końcu wyrazu, u w zakończeniach: -un, -unek, -utki, -uszek/-uszka, -uch, -ula, -ulec, -us. -uje, -uję, -ujesz.
  • wklejka do zeszytu – uzupełnienie,
  • praca w ćwiczeniach: s. 128, ćw. 1, 2 s. 129, ćw. 3 s. 130, ćw. 4, 5 s. 131 oraz ćw. 6 s. 132,
  • karta pracy.

Pozdrawiam!

Emilia