Język polski 26.03.2022

59

Harce przyimków – Ćwiczenia str. 54-55.

Wyrazy z ó wymiennym i w zakończniach -ów i -ówka – ćwiczenia str. 64-66.

Zadanie domowe:

ćwiczenia str. 67, zad. 8.

Proszę o przyniesienie zadania domowego, które było na 26.03 (oddały tylko 3 osoby) i przekazanie go Pani Donacie.

Pozdrawiam.

Katarzyna