Język polski – 26.01.2019

101

1. Poznajemy przyimek. Wyrażenia przyimkowe. Ćwiczenia 1-2, str. 57-58, ( podr.2)

2. Wysyłamy listy. Ćwiczenia 1,2,3 (ustnie), str.123-124, (podr.2).Przykładowy list – str. 136

3. “Historia o ostatnim smoku na świecie” – fragment książki Tove Jansona “Opowiadania z Doliny Muminkow”, ( str.143, podr.1)
Ćwiczenia 1,2,3,4, str.145

Zadanie domowe

Napisać w zeszycie list do przyjaciela, kogoś z rodziny, koleżanki, z uwzględnieniem stałych elementów tej formy pisemnej wypowiedzi. Minimum 15 zdań.