Język polski 24.09.2022

96

Temat: Legenda o Królowej Juracie.

  1. Wspólne czytanie opowiadania pod.s.27.
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.

Temat: Rzeczownik – najważniejsze wiadomości.

  1. Poznanie definicji rzeczownika, oraz jego przykłady – ćw.s.20
  2. Rodzaje rzeczownika (męski, żeński, nijaki) ćw.s.22-26.

Pozdrawiam G.Denert