język polski 23.01.2021 r.

87

1. Temat: Rekin! Uciekaj! – warto być ostrożnym.

  • fragment opowiadania Lwa Tołstoja Rekin podr. s. 107 – omówienie; wyjaśnienie trudniejszych wyrazów, postawa i odpowiedzialność kapitana, artylerzysty i chłopców, jakie mogą być konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji;
  • pytania do tekstu: zad. 1, 2 s. 108 (ustnie),
  • pisanie ze słuchu (zad. 2 s. 109).

2. Temat: Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot.

  • podmiot i orzeczenie (notatka w zeszycie),
  • karta pracy (proszę wkleić do zeszytu),
  • rodzaje wypowiedzeń: równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, złożone, rozwinięte i nierozwinięte (wklejka do zeszytu), przykłady.

3. Temat: Rozwijamy zdania.

  • ćwiczenia w rozwijaniu zdań poprzez dodawanie przymiotników i przysłówków,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s.107/108 (cztery przykłady) oraz ćw. 2 s. 109.

Praca domowa

– ćw. 3 s. 110

Pozdrawiam!

Emilia