język polski 21.11.2020 r.

167

1. Temat: Palcem po mapie Polski – Zakopane.

  • informacje na temat Zakopanego, gwara góralska, strój góralski, zabudowa góralska,
  • Legenda o stworzeniu Podhala podr. s. 51 oraz yt: https://www.youtube.com/watch?v=dawljPPwKxA – omówienie, plan wydarzeń (notatka w zeszycie).
  • zadania do tekstu: zad. 1, 2 s. 52, ćw. 3, 4 s. 53,
  • pisanie z pamięci (zad. 3 s. 54).

2. Temat: Potrafię odmieniać i stopniować przymiotniki.

Praca domowa

– przygotuj się do sprawdzianu z rzeczownika i przymiotnika (rzeczownik: pytania, liczby, rodzaje, odmiana; przymiotnik: pytania, liczby, rodzaje, odmiana, stopniowanie)

* dla chętnych ćw. 4 s. 49

Pozdrawiam!

Emilia