Język polski 2.04.2022

72

KAMISHIBAI – PAPIEROWY TEATR.

Warsztaty dla dzieci „Słucham, tworzę, ilustruję”.

W czasie warsztatów uczniowie:

– uczestniczyli w seansie głośnego czytania Kamishibai opowieści „Czułość” Antoine Guilloppe,

– poznali techniczną stronę prezentowania opowieści w teatrzyku,

– opracowali stronę tytułową z niezbędnymi elementami,

– tworzyli własne historie, które następnie opracowywali graficznie oraz literacko (własne teksty do ilustracji napiszą wkrótce, nie wystarczyło dziś czasu),

– wykonywali karty ilustracyjne Kamishibai według własnych scenariuszy,

– po wykonaniu plansz prezentowali przed całą grupą swoje opowieści w postaci seansu głośnego opowiadania – ukończone częściowo projekty zostały sfotografowane,

Do projektów niedokończonych spróbujemy wrócić w przyszłości – to ważne, by każdy twórca mógł zaprezentować swoją opowieść.