język polski 19.09.2020 r.

137
  1. Temat: Piękna nasza Polska cała – wspomnienia z wakacji.
  • nasze wakacyjne wspomnienia,
  • Polska – kraj naszych korzeni, Ojczyzna, miejsce Polski na mapie; przypomnienie stolic Polski, barw narodowych, największych miast i rzek.

2. Temat: Tragiczny wrzesień 1939 roku.

  • krótka pogadanka na temat II wojny światowej,
  • tekst Wrzesień 1939 roku podr. s. 15 – omówienie, pytania do tekstu,
  • notatka w zeszycie (zad. 2 s. 17 podr.) i zad. 1 s. 18 (podr),
  • ONZ – kiedy i dlaczego powstała taka organizacja.

3. Temat: Porządkujemy tajemnice dźwięków mowy.

  • dźwięki mowy a zapis s, sz, ś/si, c, cz, ć/ci, dz, dż, dź/dzi
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 10, ćw. 3 s. 11, ćw. 4, 5 s. 12 oraz ćw. 6 s. 13.

Praca domowa

– dokończ ćwiczenia, których nie udało Ci się zrobić na lekcji.

!!! Rozdałam dzieciom podania. Proszę o sprawdzenie poprawności danych i podpisanie. Będę je zbierała na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam!

Emilia