Język polski 18.09.2021

138

Przebieg zajęć:

1. Czas spadających liści. Podręcznik (czytanka)

– jesień – nazwy jesiennych miesięcy i ich pochodzenie podręcznik (czytanka) str. 7

– przysłowia – co to jest przysłowie, przysłowie o jesieni str. 7

– wakacyjne wspomnienia – tekst Po Wakacjach str. 9 – głośne czytanie, omówienie, wyjaśnienie słownictwa, ćwiczenia na str. 11 – ustnie, str. 12 – wybrać trzy z sześciu zdań na górze strony, wpisać do zeszytu uzupełniając.

– zabawa alfabetem – słownictwo związane z wakacjami

2. Spółgłoski miękkie.

– co to są głoski i litery?

Gdy ktoś zapyta powiedz tak: litera to jest pisma znak.
Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę,

czyli innymi słowy

głoski to dźwięki mowy.

– co to są samogłoski i spółgłoski?

ćwiczenia str. 5 zadanie 1(nie pisaliśmy alfabetu, tylko zaznaczyliśmy samogłoski w alfabecie na str. 4 przy żółtej kropce) i 2.

Zadanie domowe

– ćwiczenia str. 5 zadanie 3

– nauczyć się wierszyka na 25.09 lub 2.10:

Gdy ktoś zapyta powiedz tak: litera to jest pisma znak.
Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę,

czyli innymi słowy

głoski to dźwięki mowy.

– dokończyć wypełnianie kartek o sobie.