Język polski, 16.09, klasa IVa

182

Temat: PSO. 

Cel zajęć: Zapoznam się z przedmiotowym systemem oceniania.

Sprawdziany beda przeprowadzone w formie pisemnej, zawsze z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz powtórzeniem (jeden w semestrze).

Kartkówki są zawsze zapowiedziane, w formie pisemnej i mogą obejmować zakres maksymalnie trzech lekcji.

Każdą ocenę ze sprawdzianu i kartkówki można poprawić, jednak nie więcej niż jeden raz.

Praca domowa – zawsze tylko dla chętnych. Może jednak podlegać dodatkowej ocenie.

Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane za pomocą plusów i minusów.

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo.

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, są oceniane dodatkowo.

Zeszyt jest Twoim miejscem na notatki. Nie podlega ocenie.

Temat: Dlaczego wakacje nie mogą trwać wiecznie? 

Cel: Wyjaśnisz, dlaczego warto wrócić do szkoły po wakacjach.

  1. Praca w grupie – odpowiedź na pytanie zadane w temacie lekcji.
  2. Wypisanie z tekstu “Wiersza na pocieszenie” zmartwień i radości na początku roku szkolnego. Szczegółowa analiza tekstu.
  3. Wyjaśnienie swoimi słowami, jakie korzyści płyną z powrotu do szkoły.
  4. Wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zainteresowań, upodobań literackich oraz filmowych.

Praca domowa dla chętnych: 

Przynieś na kolejne zajęcia pamiątkę z wakacji. Opowiedz o niej, korzystając z pytań pomocniczych: Co to jest? Jak wygląda? Skąd masz tę pamiątkę? Dlaczego właśnie o niej opowiadasz?

Zadanie nie wymaga opracowania pisemnego – wystarczy krótka opowieść o przedmiocie – jednak ostateczną decyzję o formie prezentacji pozostawiam uczniom 🙂