Język polski, 16.05.2019

48

1. ” Dziękuję Ci , mamo” – Thomas Edison i jego “doświadczalne” dzieciństwo. Rozmowa o zawsze wspierających MAMACH, czytanka.
2. Kim chcę zostać w przyszłości – nasze marzenia i plany – rozmawiamy, piszemy i rysujemy .
3. Omówienie ocen na koniec roku.