język polski 16.01.2021 r.

94

1.Temat: Moje noworoczne postanowienia.

  • tekst Witamy Nowy Rok podr. s. 103/104 – omówienie; praca z tekstem (zad. 1 s. 104 podr. i zad. 2 s. 106 podr.); moje noworoczne postanowienia; od kogo i czego zależy nasz sukces w nauce/życiu?

2. Temat: Przysłowia mądrością narodu.

  • co to jest przysłowie, przykłady – notatka w zeszycie,
  • Liczba dni w roku, rok przestępny, dni tygodnia, nazwy miesięcy i pory roku – notatka w zeszycie; pochodzenie nazw dni tygodnia i miesięcy (podr. s. 105).

3. Temat: Sprawdzamy swoje umiejętności językowe.

  • porównania, rymy, zdania, określenia,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 101, ćw. 2, 3 s.102, ćw. 4, 5 s. 103, ćw. 7, 8 s. 105.

Praca domowa

– ćw. 9 s. 105

– ćw. 10 s. 106

* dla chętnych: Napisz po jednym przysłowiu do każdego miesiąca.

Pozdrawiam!

Emilia