Język polski 15.10.2022

77

Temat: “Czarcia łapa”.

  1. Poznanie legendy o Czarciej łapie, pod.s.39.
  2. Odpowiedzi na pytania sprawdzające rozumienie tekstu pod. s.40-41.
  3. Ciekawostki na temat Lublina.

Temat: Formy rzeczownika.

  1. Poznanie form rzeczownika, ćw.s.31.
  2. Ćwiczenia doskonalące odmianą rzeczowników, ćw. 1-10s.32-36.

Pozdrawiam G.Denert