język polski 15.05.2021 r.

47

1. Temat: Thomas Edison – genialny wynalazca.

  • przybliżenie sylwetki Edisona, yt: https://www.youtube.com/watch?v=DzGXjk5wTPo
  • tekst Serce matki podr. s. 170 – omówienie; za co jesteśmy wdzięczni rodzicom, rola rodziców w naszym życiu, kim zostanę w przyszłości; zad. 1 s. 171 (podr.) oraz zad. 2 s. 172.

2. Temat: Sprawdzamy się.

  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 172, ćw. 3, 4 s. 173, ćw. 5, 6 s. 174, ćw. 7, 8, 9 s. 175 oraz ćw. 10, 11 s. 176.

Dobrego tygodnia!

Emilia