Język polski 15.04.2023

72

Temat: Poznajemy spójniki.

Ćwiczenia s.111-112.

Temat: Zdania pytające i zdania oznajmujące.

Ćwiczenia doskonalące budowanie zdań pytających i oznajmujących, ćw. s.113-117.

 

Przypomnienie:

Na najbliższych zajęciach (22.04) odbędzie się sprawdzian ze znajomości lektury “Pinokio” C. Collodi.

Na ostatnich zajęciach w kwietniu (29.04) odbędzie się test końcowy w klasie czwartej.

 

Pozdrawiam G. Denert