Język polski 14.1.2023

101

Temat: Noworoczne postanowienia.

  1. Wspólne czytanie opowiadania pod.s.103 – 104.
  2.  Praca z tekstem – odpowiedzi na pytania pod.s.104.
  3. Uczniowie zapisali w zeszytach własne postanowienia noworoczne.

Temat: Hans Christian Andersen “Dziewczynka z zapałkami” – fragment.

  1. Praca z tekstem – pod.s.99 – 100.
  2. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.
  3. Rozmowa na temat ubóstwa dzieci na całym świecie.

Temat: Pisownia wyrazów z “u” i “ó”.

Ćwiczenia doskonalące pisownię wyrazów z u i ó. Ćw. s.63 – 67.

Praca domowa dla tych, którzy nie zdążyli na zajęciach – ćwiczenie 8 s. 67.

 

Pozdrawiam G.Denert