Język polski, 12.09.2020

129

1.Lekcja organizacyjna, zapoznanie się z nowymi podręcznikami.
2. Witamy po wakacjach – jesienne miesiące, książka do literatury do str. 10.
3. Powtórzenie wiedzy o alfabecie, spółgłoskach miękkich – ćwiczenia do str. 9 włącznie.

Zadanie domowe

Proszę dokończyc ćwiczenia do strony 9 włącznie.

Zadanie dla chętnych

Proszę napisać wypracowanie, w którym zawarte będą odpowiedzi na pytania ze strony 12, (ramka – “Zadanie domowe”, książka do literatury).