Język polski 12.02.2022

80

Dzisiejsze lekcje poświęciliśmy ćwiczeniom w rozpoznawaniu oraz odmianie rzeczownika.

Zadania były to dodatkowe zadania spoza naszych ćwiczeń.

Uczniowie obecni na zajęciach otrzymali kserokopie, której skan prześlę mailem.

Zrobiliśmy strony: wykreśl intruza, rzeczownikowe labirynty 1 i 2, jak to zapamiętać 1 i 2, czy wiesz?, taka zima, co lepsze?

Zadanie domowe

Ze stron: rzeczownikowe labirynty 1 i 2 proszę wypisać do zeszytu słowa, których nie rozumiecie oraz ich znaczenie.

Pozdrawiam

Katarzyna