Język polski 11.02.2023

27

Temat: Mikołaj Kopernik – wielki polski astronom.

  1. Wspólne czytanie, pod.s.135.
  2. Przybliżenie postaci najwybitniejszego polskiego astronoma.
  3. Praca z tekstem – odpowiedzi na pytania pod.s.136.

Temat: Czasownik – kontynuacja ćwiczeń.

Ćwiczenia strona 80 -85.

 

Pozdrawiam G.Denert