język polski 10.04.2021 r.

134

1. Temat: Liczebniki porządkowe.

  • przypomnienie informacji o liczebniku głównym,
  • liczebniki porządkowe,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 144, ćw. 2 s. 145, ćw. 3 s. 146, ćw. 5 s. 147, ćw. 6, 7 s. 148 oraz ćw. 8 s. 149.

2. Temat: Bujna wyobraźnia Pippi Langstrumpf.

  • postać Pippi – fragment filmu – omówienie,
  • tekst Dziewczyna z kraju “Na niby” podr. s. 154 – omówienie; charakterystyka Pippi, kłamstwa dziewczynki, granica między żartem a kłamstwem, bujna wyobraźnia, czy można ufać człowiekowi, który nie mówi prawdy?, przysłowie Kłamstwo ma krótkie nogi – wyjaśnienie (notatka w zeszycie).

Praca domowa

– powtórz wiadomości o liczebnikach https://wordwall.net/pl/resource/1595098/polski/liczebniki-g%c5%82%c3%b3wne-i-porz%c4%85dkowe

– narysuj i opisz Pippi.

Na zajęciach 24 kwietnia będzie kartkówka z liczebnika.

Pozdrawiam!

Emilia