Język polski – 02.02.2019

107

1. Główne części zdania – podmiot i orzeczenie, str. 71, (podr. 2), ćwiczenia 1-3

2. Rodzaje zdań – oznajmujące, pytające, rozkazujące, str. 68, (podr.2), ćwiczenia 1,2,5

3. “O hejnale mariackim” – fragment książki “Legendy polskie”, str. 154, (podr.1), Ćwiczenia 1-5, str.155

Zadanie domowe

Ćwiczenie 5, str. 73, (podr.2)

Ćwiczenie 6, str.155, (podr.1)

Ćwiczenie 7, str.155, (podr.1) – dla chętnych 🙂