Historia zajęcia 24.09.2022

131

Temat lekcji Gdzie leży Polska i krainy historyczne.

Polska to kraj który leży w środkowej Europie.

Najdłuższą rzeką Polski jest Wisła. Stolicami Polski były Gniezno , Kraków oraz Warszawa.

Sąsiadami Polski są Niemcy , Czechy , Słowacja , Rosja , Litwa ,Białoruś , Ukraina.

Krainami historycznymi w Polsce są – Wielkopolska  , Małopolska , Mazowsze , Kujawy , Pomorze Gdańskie , Pomorze zachodnie, Warmia , Mazury , Śląsk.