Historia 9.1.2021

165

Witam po świętach i składam życzenia szczęśliwszego Nowego Roku 🙂

Na pierwszych w tym roku zajęciach powtórzyliśmy ostatnio omawiany temat o średniowiecznych mieszczanach i żakach (str.63 – 66), nabieraliśmy wprawy w odczytywaniu planu miasta na str. 65 (zwiedzając średniowieczny Kraków… palcem po mapie:).

Drugą część zajęć poświęciliśmy cyfrom rzymskim, żeby sprawniej odczytywać daty w podręczniku i określać wiek, w którym rozgrywały się omawiane wydarzenia. Dzieci dowiedziały się też, że na co dzień posługujemy się cyframi arabskimi.

Zapis do zeszytu:

Temat: Mieszczanie i żacy. Cyfry rzymskie.

Wkleić rozdane karty pracy z notatką i zadaniem domowym.

Nieobecni mogą zapisać:

I -1

V -5

X -10

L – 50

C – 100

D – 500

M – 1000

Zadanie domowe: zapisać za pomocą cyfr rzymskich:

2003, 707, 192, 275, 79, 414, 87, 115, 919, 94, 41, 1040, 691, 645, 633, 382, 1753, 49

 

Na kolejnych zajęciach napiszemy krótką kartkówkę z prostymi przykładami zamiany zapisu cyfr arabskich na rzymskie i odwrotnie.