Historia 9.04.2022

58

T: Wśród Polaków 600 lat temu.

  1. Uczniowie czytali temat w podręczniku (str.88-89), w tym czasie pisano zaległe sprawdziany.
  2. Omówienie tematu: podział na tych którzy bronią, modlą się i pracują. System feudalny.
  3. Analiza ilustracji na str.88
  4. Obowiązki króla i rycerzy oraz ich przyjemności turnieje rycerskie, polowania, uczty…
  5. Podanie ocen ze sprawdzianu oraz przewidywanych ocen na koniec roku.

Zadanie domowe:

  • uzupełnić zeszyty, bym mogła zebrać je do oceny 30.04

RADOSNYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🙂