Historia 6.11.2021

93

T: Powstaje Polska.

  1. Przypomnienie informacji na temat cyfr rzymskich oraz zapisu dat na osi czasu i odczytywania wieku.
  2. Sprawdzian z umiejętności odczytywania wieku oraz zamiany cyfr arabskich na rzymskie.
  3. Wprowadzenie do tematu o powstaniu państwa polskiego: podręcznik str.32-33, analiza mapki.
  4. Obejrzenie i omówienia prezentacji:

https://view.genial.ly/5fa497b8cb9a580cfa4a39a4/interactive-content-jak-powstalo-panstwo-polskie

5. Notatka do zeszytu:

T: Powstaje Polska

966r. – CHRZEST POLSKI

Zad.dom:

  1. Narysuj ilustrację, jak wyobrażasz sobie chrzest Mieszka I (pod datą w zeszycie)
  2. ćw.5 str.40