Historia 5.12 – zastępstwo

158

Zastępstwo prowadziła pani Anna Denert.

Temat : Testament Bolesława Krzywoustego

1. Omówienie zadania domowego – uczniowie czytali o obronie Głogowa st.44-45.  Ważna data: 1109r.

2. Ojciec Bolesława Krzywoustego – Władysław Herman, podzielił Polskę na 3 dzielnice, po jego śmierci zostały 2 (mapki str.44)

3. Bolesław Krzywousty wzorem ojca dzieli kraj między swoich synów – rozbicie dzielnicowe str.46-47, omówienie mapy na str.47.

4.  Odczytanie wiadomości z ramki ZAPAMIĘTAJ – str.48

5 . Wspólne ustne uzupełnienie zadania 6 na stronie 52 (w podręczniku uczniowie nie mogą pisać).

Zadanie domowe : przepisać do zeszytu zad.6 str.52

Za tydzień lekcję poprowadzi również pani Anna Denert.