Historia 5.11.2022

109

Temat: Powstaje Polska.

Na zajęciach omówiliśmy:

a) Chrzest Polski,

b) Zjazd w Gnieźnie

c) koronację Bolesława Chrobrego na króla Polski

Proszę dokończcie ćwiczenia, które zaczeliśmy robić na zajęciach tj. ćw. 1 i 2 str 39

Praca domowa

ćw. 5 str. 40

Na następnych zajęciach napiszecie kartkówkę z cyfr rzymskich.

Kilka przykładów do poćwiczenia:

2003

192

414

1040

1753

Rok 1425 to XV wiek.

Rok 1830 to ………… wiek

Rok 1772………………wiek

Rok 1301 to…………..wiek

pozdrawiam