Historia 5.03.2022

62

T: Malbork – stolica państwa krzyżackiego.

  1. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pozwalający zwiedzić zamek w Malborku i poznać historię budowli jak i jej użytkowników.

https://www.youtube.com/watch?v=CAmgU_AB0I8

2. Omówienie filmu.

3. Pokój z Krzyżakami w Toruniu w 1411r. i 1466r. po wojnie trzynastoletniej (str.82-83).

4. Omówienie zadania domowego: zad.2 str.85 (do zeszytu). Informacje potrzebne do uzupełnienia tekstu znajdują się w temacie w podręczniku.