Historia 4.12

147

Temat: Bolesław Krzywousty – władca rycerski

  1. Cechy rycerza – str.43
  2. Podział państwa między Zbigniewa i Bolesława, wojny młodego księcia – str.44-45
  3. Inscenizacja z udziałem uczniów – obrona Głogowa.
  4. Gall Anonim. Co to jest kronika. str.46
  5. Testament Bolesława Krzywoustego. Rozbicie dzielnicowe – str.46-47
  6. Omówienie mapy na str. 47. Dzielnica senioralna.

Proszę o uzupełnienie zadań domowych w zeszytach (można doczytać w poprzednich wpisach).