Historia 4.02.2023

73

Temat: Mieszczanie i żacy – w średniowiecznym mieście.

Notatka z lekcji:

W dawnym mieście mieszkali kupcy, rzemieślnicy i pracownicy najemni.

Władze miasta miały swoją siedzibę w budynku zwanym ratuszem.

Najważniejszym miejscem w każdym mieście był rynek.

Ważnym elementem architektury miasta były mury, które zapewniały mieszczanom poczucie bezpieczeństwa.

Uniwersytet w Krakowie  założony przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.

Studentów dawnych uniwersytetów nazywano żakami.

Praca domowa

Ćw. 4 str. 69

pozdrawiam