Historia 30.10.2021

114

Temat: Chronologia, ciąg dalszy.

 1. Przypomnieliśmy znaczenie skrótów p.n.e. i n.e. , umiejscowienie dat na osi czasu.
 2. Zaznaczanie dat na osi, określanie wieku.
 3. Zapis wieków za pomocą cyfr rzymskich.

I – 1

V – 5

X – 10

L – 50

C – 100

D – 500

M – 1000

4. Ćwiczenia zamiany cyfr arabskich na rzymskie i odwrotnie. Np.:

 • XIX = 19
 • XCV = 95
 • MXXV = 1025
 • MCMXCV = 1995
 • MM = 2000
 • MCMLVI = 1956
 • MMXI = 2011
 • MMMDCCCLXXXVIII = 3888

5. Uczniowie otrzymali do wklejenia karty pracy z zestawieniem cyfr rzymskich i zadaniem domowym (daty do przyporządkowania).

Za tydzień krótka kartkówka z zamiany cyfr arabskich na rzymskie oraz zaznaczania dat na osi czasu. Proszę nauczyć się powyższych symboli, pamiętając o zasadzie dotyczącej zapisu czwórek i dziewiątek :

IV = 4

IX = 9

XL = 40

XC = 90

CD = 400

CM = 900

Dla nieobecnych dodatkowa podpowiedź:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzymski_system_zapisywania_liczb