Historia 30.04.2022

45

Temat: Wśród Polaków 600lat temu -ciąg dalszy.

  1. Przypomnienie informacji z poprzedniej lekcji: podział na tych, którzy bronią, modlą się i pracują. Mówiliśmy o władcy oraz rycerstwie, ich obowiązkach i przywilejach.
  2. Przeczytanie na głos przez uczniów tematu w podręczniku str.90 – 94. W tym czasie nauczyciel sprawdzał zeszyty uczniów, omawiając jednocześnie czytane przez uczniów fragmenty.
  3. Ustne wykonanie zadań: ćw.1 str. 96, ćw.2 str. 97. ćw.6 str. 99,
  4. Rozdanie zeszytów, wystawienie i podanie ocen na zakończenie roku szkolnego.

Zadanie domowe: zadanie 5 str.98 – do zeszytu.