Historia 30.01.2021

118

Temat: Jadwig i Jagiełło. Chrzest Litwy.

  1. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji.
  2. Ćwiczenie 3, strona 78 – różnice między chrztem Litwy prowadzonym przez Jagiełłę, a planowanym przez Krzyżaków.
  3. Ćwiczenie 4, strona 78 – obowiązki króla Jagiełły i królowej Jadwigi.
  4. Podsumowanie tematu, ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu dat.

Zadanie domowe:

  • dokończyć zadania na karcie pracy i wkleić ją do zeszytu.
  • dla chętnych (zadanie na 6): zad.7str.80 – w zeszycie.