Historia 23.01.2021

77

Temat: Ćwiczenia w zapisywaniu dat cyframi rzymskimi.

  1. Dokończyliśmy temat z zeszłego tygodnia str. 74-75, przyjrzeliśmy się herbowi Polski i Litwy, jakiego używano w czasach unii.
  2. Ćwiczyliśmy zapis dat za pomocą cyfr rzymskich, określaliśmy wiek na podstawie roku omawianych wydarzeń.
  3. Indywidualne opracowanie karty pracy- aktywność zostanie oceniona plusami za prace na lekcji.

Zadanie domowe:

Krzyżówka str.77 (do zeszytu)