Historia 29.01.22

113

T: Chronologia.

  1. Klasy 4a i 4b wspólnie określały, w którym wieku mieszczą się zapisywane na tablicy daty.
  2. Wyjaśnienie, jak określić, czy data mieści się w pierwszej czy w drugiej połowie danego wieku: lata 1-50 to pierwsza połowa, a lata 51-100 danego wieku, to druga połowa.
  3. Ćwiczenia w określaniu 1. i 2. połowy wieku.
  4. Praca w grupach na kartach pracy: uczniowie podzieleni na 5 grup określali, w którym wieku mieszczą się podane daty i czy jest to pierwsza czy druga połowa.