Historia 28.11.2020

136

Temat: Poprawa sprawdzianu, praca w grupach- podsumowanie poprzednich tematów.

  1. Rozdanie i omówienie sprawdzianów. Uczniowie dostali po dwie oceny – osobną za zadania podstawowe i osobną za zadania na 6.
  2. Praca w grupach: krzyżówka str. 42. Osoby nieobecne tydzień wcześniej piszą sprawdzian.
  3. Wprowadzenie do tematu: Bolesław Krzywousty – władca rycerski; str.43. Cechy dobrego rycerza.

 

Zadanie domowe: przeczytać temat z podręcznika str. 43-45, na kolejnej lekcji umieć swoimi słowami opowiedzieć o obronie Głogowa (str.45).

Na kolejnej lekcji najprawdopodobniej zastępstwo będzie miała p.Anna Denert.