Historia 27.02

113

Temat: Podsumowanie wiadomości i kartkówka.

  1. Powtórzenie wiadomości z ramki “Zapamiętaj” str.84
  2. Wspólne uzupełnienie luk w ćwiczeniu 2 na str.85 i rozwiązanie testu ćw.4 str.86
  3. Kartkówka z wiadomości o Krzyżakach i bitwie pod Grunwaldem (test). Ocena odpowiedzi.
  4. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki str.87 – zapis w zeszycie.

Zadanie domowe: dokończyć krzyżówkę w zeszycie (str.87)