Historia 26.11.2022

78

Temat: Bolesław Krzywousty – władca rycerski.

Cechy rycerza – str. 43

Podział państwa między Zbigniewa i Bolesława, wojny młodego księcia – str. 44-45

Gall Anonim. Co to jest kronika str. 46

Testament Bolesława Krzywoustego. Rozbicie dzielnicowe – str. 46-47

Omówienie mapy na str. 47. Dzielnica senioralna.

Praca domowa.

Ćw. 2 str 50

Proszę, aby dzieci na zajęcia 10.12.22, przyniosły kolorowy papier, nożyczki i klej, bedziemy robić świąteczny łańcuch.

Pozdrawiam