Historia 26.09

181

Temat: Regiony historyczne Polski. Chronologia.

Lekcję rozpoczęliśmy od powtórzenia wiadomości z poprzednich zajęć, korzystając z podsumowania na str.14 w podręczniku.

Przyjrzeliśmy się regionom Polski posługując się atlasem historycznym, dzieliliśmy się wspomnieniami z odwiedzanych miejsc w Polsce, rozmawialiśmy o skansenach (także tych, które są w Islandii).

Wyjaśniliśmy termin CHRONOLOGIA posługując się wiadomościami na stronie 119 podręcznika. Poznaliśmy skróty p.n.e. i  n.e. , zapoznaliśmy się osią czasu. Na kolejnych zajęciach dokończymy zagadnienie odmierzania czasu przez historyków.

Zadanie domowe:

ćw.9 str.19 -narysować w zeszycie oś czasu i zaznaczyć na niej wymienione w ćwiczeniu daty.

 

Życzę miłego tygodnia 🙂