Historia 26.03.2022

125

T: Powtórzenie wiadomości.

Klasy 4a i 4b wzięły udział w konkursie wiedzy odpowiadając na 15 pytań z tematów z poprzednich lekcji – w ramach przygotowania do sprawdzianu.

Po odpowiedzeniu na pytania, sprawdziliśmy wspólnie odpowiedzi – uczniowie, którzy otrzymali komplet 15 odpowiedzi otrzymają dwa plusy za aktywność, osoby które zrobiły 1 błąd – otrzymają jeden plus. Wszystkich zachęcam do ponownego rozwiązania testu wiedzy:

https://view.genial.ly/606e32b81dbf340d36296bdc/interactive-content-powtorzenie-wiadomosci

Klasa 4a: proszę powtórzyć zagadnienia ze stron 52-87.