Historia 25.03.2023

102

Temat: Wśród Polaków 600 lat temu.

  • Dawni Polacy dzielili się na tych, którzy się modlą (duchownych), tych którzy wojują (rycerzy) i pracują (mieszczan i chłopów).
  • W XII i XIII wieku nastąpił okres szybkiego rozwoju polskiego rolnictwa.
  • Feudalizm to system, w którym prawa i obowiązki nie były równe. Zależały od tego czy ktoś urodził sie rycerzem, mieszczaninem czy chłopem. Najwięcej praw mieli duchowni i rycerze, najmniej – chłopi, którzy utrzymywali pozostałe grupy.

Praca domowa.

Przepisać notatke do zeszytu. oraz przeczytać temat w podręczniku na stronie 88-95.

Wesołego Alleluja!

pozdrawiam