Historia 22.01

98

Temat: Sprawdzian. Ostatni Piastowie- kontynuacja.

  1. Uczniowie napisali test, który po oddaniu kartek wspólnie omówiliśmy i podaliśmy prawidłowe odpowiedzi.
  2. Omówienie rozdziałów Dobry gospodarz i Dynastia Piastów str.55-56
  3. Do notatki z poprzednich zajęć o ostatnich Piastach ( https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/klasa-4a-szkola-podstawowa/historia-11-12-2021-2 ) dopisaliśmy punkty:
  • założył uniwersytet w Krakowie: AKADEMIA KRAKOWSKA, 1364r.
  •  + 1370 król Kazimier umiera
  • dynastia Piastów rządziła Polską ponad 400 lat.

Zadanie domowe:

-zad.5 str.61 (do zeszytu)

-osoby nieobecne proszę o uzupełnienie notatek i przygotowanie się do sprawdzianu

https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/klasa-4a-szkola-podstawowa/historia-15-01-zagadnienia-na-sprawdzian )