Historia 21.01.23

133

Temat : Powtórzenie wiadomości.

Uczniowie podzielili się na dwie drużyny i odpowiadali na pytania. Grupa, która wygrała otrzymała po 2 plusy za aktywność, pozostali po jednym plusie. 

Zadanie domowe: przygotować się do sprawdzianu. Zagadnienia str.22-47 :

Kazimierz Wielki – powtórzenia str.54-55

Przodkami plemion mieszkających na ziemiach dzisiejszej Polski byli..?

Od kogo jakiego legendarnego władcy pochodzi ród Piastów?

Kto według legendy zjadł króla Popiela?

Kto był legendarnym założycielem Gniezna?

Kiedy Mieszko I przyjął chrzest?

Czy wiadomo na pewno, gdzie Mieszko przyjął chrzest?

Jak miała na imię żona Mieszka I ?

Kto zginął męczeńską śmiercią wypełniając misję nawracania Prus?

Jaką cenę zapłacił Bolesław Chrobry za ciało świętego Wojciecha?

Czyj życiorys /żywot przedstawiają drzwi w archikatedrze gnieźnieńskiej?

Gdzie spoczywają szczątki św. Wojciecha?

W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?

Co na zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu?

Pierwszym KRÓLEM Polski był… ?

Skąd wywodzi się nazwa Polska?

Z kogo składała się drużyna książęca?

W którym roku Bolesław Chrobry był koronowany na króla?

Dlaczego Bolesława nazywano Chrobrym?

Do czego doprowadził testament Bolesława Krzywoustego?

Którą dzielnicę oprócz swojej, kontrolował najstarszy z panującego rodu?

Czy Gall Anonim był autorem Kroniki, najstarszego opisu historii Polski?