Historia 20.03.2021

74

Temat: Ci, którzy pracują.

  1. Omówienie tematu na str. 92-93
  2. Uzupełnienie notatki z poprzednich zajęć:
  • Chłopi: praca na polu, płacenie czynszu i dziesięciny, budowa dróg, zamków, grodów, mostów, pomoc w polowaniach, przewodnicy

Na kolejnej lekcji dokończymy temat – uczniowie byli tak zainteresowani omawianymi kwestiami, że zajęło nam to więcej czasu niż zakładałam. Miło mieć uczniów zainteresowanych lekcją 🙂