Historia 19.03.2022

72

T: W średniowiecznym mieście.

  1. Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy str.63
  2. Uniwersytet i żacy str.64
  3. Uniwersytet Jagielloński str.66
  4. Układ średniowiecznego miasta str.65

Zadanie domowe: ćwiczenie 2 str. 68 (w zeszycie, wystarczy zapisać podpunkt i cyfrę, bez nazwy miejsca).