Historia 18.09.2021

123

Temat: Przodkowie i korzenie.

  1. Omówienie pojęć: przodkowie, potomkowie, ojczyzna, drzewo genealogiczne.
  2. Przypomnienie symboli narodowych: godło, flaga, hymn.
  3. Omówienie historii powstania Mazurka Dąbrowskiego.
  4. Polska w Europie – analiza map na stronie 10, wymienienie krajów sąsiadujących z Polską, wskazanie regionów, z których pochodzą przodkowie uczniów danej klasy.

Zadanie domowe:

  • dopytać rodziców, z jakiego regionu pochodzi Twoja rodzina i odszukać na mapie (str.10) odpowiadającą mu krainę historyczną.